עיצוב פנים וחוץ


בית פרטי במושב שבי ציון - תכנון וביצוע, אוקטובר 2007
שיפוץ פנים וחזיתות ותכנון תוספת חדר לביצוע בעתיד.


דירה בכרמל צרפתי, חיפה - שינוי תב"ע, תכנון, רישוי וביצוע, ינואר 2005
תוספת בניה למגורים והגדרת כניסה חדשה לדירה עם שינויים קלים בפנים.

לפני ואחרי

מבט על הכניסה - לאחר ביצוע השיפוץ

מבט על הכניסה - לפני השיפוץ


שיקום בטונים בעמק השמש, חיפה
- ביצוע
ביצוע שיקום בטונים לחניון מגדל מגורים.