מסחר


מסעדת "אפי" לאוכל ביתי, אוניברסיטת חיפה - תכנון, וביצוע-  2005- 2004