תוספות


ממ"ד בבית בקרית ביאליק - ביצוע, ספטמבר 2007
הריסת חדר פינתי ובניית ממ"ד במקומו ושיפוץ חיצוני.

           לפני הבניה ובמהלכה
אחרי הבניה

מרפסת בדירה בקרית חיים - תכנון מפורט וביצוע, פברואר 2005
הוספת מרפסת זיזית - הובאה לחזית הבנין מרפסת פלדה שלמה כולל מעקה, שיוצרה במפעל  והורכבה במקום. לאחר מכן רוצפה המרפסת.

לפני הבניה ובמהלכה
במהלך חיבור המרפסת

לפני השיפוץ

תוספת מרפסת - לאחר השיפוצים


לאחר חיבור המרפסתתוספת על הגג ושיפוץ הדירה, בקרית ביאליק
 
בניית שלד לתוספת בניה עתידית על הגג, ושיפוץ הדירה.
ממ"ד בדירה בשכונת נוה שאנן בחיפה - תכנון, רישוי וביצוע, ספטמבר 2007
שיפוץ פנים והוספת ממ"ד בחזית האחורית.