ניהול פרויקטים

 

ניהול הפרויקט ע"י מפקח בניה, מאפשר חופש החלטה לגבי הצורך בהתקשרות עם קבלן ראשי. המפקח הוא האיש המקצועי שלך בשטח והמטפל בכל שלבי הבנייה ומנהל בפועל את הפרויקט. תפקידו לדאוג לקבלת התוצר הטוב והאיכותי ביותר, בזמן ובתקציב המתוכנן:
  • איכות העבודה - פיקוח שהבניה תבוצע כהלכה על פי תוכניות האדריכליות, שמירה על איכות הביצוע, שימוש בחומרים איכותיים, שמירה על סביבת עבודה נקיה ובטיחות בעבודה.
  • עובדים - הקפדה על בעלי מקצוע איכותיים. שליטה ובקרה צמודה על עבודתם והכרת נקודות החולשה השונות של כל בעל מקצוע.
  • לוחות זמנים - תזמון בעלי המקצוע ותיאום ביניהם. המפקח מגיע לאתר בכל יום שמתבצעת עבודה, בודק את ביצועה, עונה על שאלות קבלני המשנה והעובדים ומתכנן את המשך העבודה. פגישות עם הלקוח באתר ותיאום ציפיות. 
  • פתרון בעיות בשטח -  שליטה וניהול צוותי העובדה השונים תוך מתן מענה לבעיותיהם השונות, התאמת ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות וקשר ישיר עם התמכננים להתאמות בשטח., פתרון בעיות מול גופים חיצוניים כגון חב' חשמל,בזק, שכנים וכדו'.
  • תקציב- הוצאת מכרזים והמלצה על בעלי מקצוע אמינים. בדיקת חשבונות הקבלנים ואישור התשלוםמים תוך השוואה למבוצע באתר..