תמ"א 38 - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה אושרה בממשלה ביום 14/4/2005
התכנית מאפשרת חיזוק מבנים קיימים ע"י תוספת בניה תוך הקלה בתשלום מס שבח והיטל השבחה בגין זכויות הבניה שנוספו.
תוספת יחידות דיור חדשות יכולה להתבצע בדרך של סגירת קומת עמודים, הוספת קומה או הוספת אגף והרחבה של יחידות הדיור הקיימות בבנין תוך מתן תוספת של עד 25 מ"ר ליחידת דיור. התכנית מעודדת חיזוק גם בדרך של תוספת ממ"דים ומעליות המהווים אלמנטים קונסטרוקטיביים המחזקים את המבנה.

אנו יזמים לביצוע פרויקטים מסוג תמ"א 38. לקביעת פגישה לצורך יעוץ ולתוספת בניה צרו קשר

מאמרים וכתבות בתקשורת

תאריך פרסום מקור  תקציר מאמר
11/5/06 פרסומי משרד הפנים פרסומים ממשלתיים בנושא תמ"א 38ותכניות מבנים לדוגמא.
לפתיחת המסמך יש ללחוץ על החץ המתאים מימין. 
מסמכי תמ"א 38
פברואר 2005 פרסומי משרד הפנים הוראות התכנית - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים כנגד רעידות אדמה
6.3.08 ילקוט הפרסומים הממשלתי לפיו מוענק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38, פטור ממס שבח וממס רכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא רכוש משותף במבנה שלגביו ניתנו זכויות בנייה לפי תמ"א 38, בתנאים כפי שמפורט בחוק   חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשס"ח-2008 
22.1.08 ילקוט הפרסומים הממשלתי  לפיו נקבעו הוראות מקלות לעניין הרוב הדרוש בבית משותף לקבלת החלטה על ביצוע עבודות חיזוק ברכוש משותף ועבודות אחרות הנלוות להן שיש בהן כדי להשביח את הרכוש המשותף, והכל בתנאים כפי שמפורט בחוק  חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008
29/11/07 ילקוט הפרסומים הממשלתי החוק קובע הנחה של 50% באגרות ובהיטלי השבחה על חיזוק מבני מגורים מפני רעידות אדמה, במסגרת תמ"א 38 או במסגרת תכנית מפורטת שהוכנה מכוחה של תמ"א 38 תיקון לחוק התכנון והבניה - שיעור אגרת היטל השבחה 
12/3/08 אתר ערוץ 7 האם ישראל ערוכה לרעידת אדמה רעידת אדמה
24.9.08 ילקוט הפרסומים הממשלתי לפיהן מוענק פטור מלא מתשלום היטל השבחה בתחום כל הוועדות המחוזיות למעט מחוז תל אביב, בתנאי שהיתר הבניה לחיזוק המבנה הוגש עד ה-5 בנובמבר 2009 ועוד סעיפים נוספים פטור מהיטל השבחה
------ DailyMaily הסכנה ברעידת אדמה למערכות מידע טכנולוגיות (IT) ולמערכות מיחשוב רעידת אדמה ומחשבים
------ נדל"ן ניוז מלבד קשיי היישום הכלכלי של התמ''א לרעידות אדמה, יש להסדיר את ענייני המיסוי, לטפל בסרבנים ולהגן על הוועדות המקומיות בפני תביעות תמ"א 38 -דרושים תיקוני חקיקה
------ עיריית חיפה מדיניות הגשת בקשות לפי מסמך תמ"א 38 שחולק בעיריית חיפה  תמ"א 38 - עיריית חיפה

פורומים וקישורים מעניינים


היערכות לרעידות אדמה - המרכז למיפוי ישראל
המכון הגיאולוגי
מהי רעידת אדמה 
המכון הגיאופיזי לישראל