הנחיות לחישוב שטחים בבית מגורים בתחום רשות עיריית חיפה


החק המחייב בנושא מופיע בתקנות התכנון והבניה - חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים (תשנ"ב- 1992).
בנוסף, בתחום רשות עיריית חיפה חלה תכנית מאושרת חפ/1400 ש"ש - שטחי שירות (1997), שעל פיה יש לחשב את השטחים במרחב התכנון בחיפה.
להלן חלק מהעקרונות בהגדרות חישוב השטחים בבית מגורים:

שטחים שיש לחשבם כשטחי שירות (ע"פ תכנית חפ/1400 ש"ש):
 • ממ"ד ששטחו עד 12 מ"ר ברוטו.
 • מדרגות ומעברים המשמשים למילוט ובלבד שרוחבם עד 1.80 מ'.
 • חדר למתקנים טכניים (כגון: הסקה וקירור, גנרטור, שנאים, מכונות מעלית, אצירת אשפה, צנרת וכדו') ובלבד שגובהו עד 2.20 מ'.
 • חניה מקורה שגודלה אינו עולה על תקן החניה באזור (בד"כ במידות 5.0 מ'2.40x מ').
 • שטח חדר המדרגות בבנין משותף בבנין ללא מעלית בשטח של עד 16 מ"ר לכל קומה.
 • שטח חדר המדרגות בבנין משותף בבנין עם מעלית בשטח של עד 13 מ"ר לכל קומה.
 • מחסן משותף לתחזוקת הבנין כגון: תיקונים, נקיון וגננות, בקומה תת קרקעית בשטח של עד 0.5% משטח הבניה העיקרי.
 • קומת עמודים מפולשת משלוש היקפיה בקומת הכניסה העיקרית או בקומת הקרקע.
שטחים שאינם כלולים בחישוב שטחים (ע"פ תכנית חפ/1400 ש"ש):
 • גג ומרפסת גג מעל שטח עיקרי.
 • שטח מקורה בגגון (בכניסה לבנין) שמפולש ב 60% מהיקפו ונמצא בחזית הכניסה העיקרית לבנין, בשטח של עד 20 מ"ר.
 • מרתף תת קרקעי ללא שימוש (בתחתית הבנין - מסד) שהוא בעל קרקע טבעית ללא ריצוף ובלבד שגובהו עד 1.80 מ'.

מאמרים וכתבות בתקשורת

תאריך פרסום מקור  תקציר מאמר
31/5/2006 benezra.co.il מאמר מקיף מאת דר' אינג' אברהם בן עזרא בנושא ההבדל בחישוב שטחים בין קביעת האגרות לבין חישוב אחוזי הבניה ההבדל בין קביעת אגרות ואחוזי בניה
אתר מ.מ.י. אתר מנהל מקרקעי ישראל - שיטה כללית לחישוב שטחי בניה. אופן חישוב שטחי בניה


פורומים וקישורים מעניינים