משרדים וגופים ממשלתיים 


אתר המידע הממשלתי www.gov.il
מפה אינטראקטיבית בדומה למפה שבאתר עיריית חיפה בנוסף ניתן להוסיף שכבות רבות כגון: מפת אנטנות סלולריות,תחנות דלק,תחנות טיפת חלב ועוד ועוד    אינטראקטיבית gis מפת 
איתור גוש וחלקה לפי הכתובת ואיתור כתובת לפי פרטי גוש וחלקה איתור גוש וחלקה
מדריך מקיף על רכישת דירה יד שניה ובניית בית חדש החל מבדיקות לפני רכישה, חוזים,אגרות מיסים ועוד מדריך לקניית דירה
גופים ממשלתיים
רשם הקבלנים משרד הבינוי והשכון
רשם העמותות
רשם החברות
משרד המשפטים
נוהל מבא"ת
פרסומי המשרד
משרד הפנים
גוף ממשלתי שתפקידו לנהל את מקרקעי המדינה, מקרקעי רשות הפיתוח ומקרקעי הקרן הקיימת לישראל (22 מיליון דונם), שהם כ-90 אחוז מן המקרקעין בישראל מנהל מקרקעי ישראל
מדריכים לחישוב מיסי קניה ושבח לרוכשי דירה ומקרקעין רשות המסים בישראל
מכרזים ממשלתיים אתר המכרזים הממשלתי
מכרזי משרד התעשייה
מכרזי משרד הבטחון
מכרזי משרד איכות הסביבה
מכרזי הכנסת