סביבה ירוקה


ארגונים ציבוריים שמעודדים סביבה ירוקה
ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה - בארגון חברים כ - 100 ארגונים מכל רחבי הארץ, הפועלים לקידום איכות הסביבה והחיים, בריאות הציבור ושינוי חברתי- סביבתי. הם פועלים לקידום מדיניות של פיתוח מקיים על בסיס של צדק סביבתי וחברתי, נגישות שווה למשאבי הסביבה וחלוקה שווה של נטל סביבתי, תוך הכרה באחריותנו כלפי הדורות הבאים. חיים וסביבה

ארכיון מידע מועדות תכנון
ארגון לקידום תחבורה בת קיימא בישראל המעודדת טיפוח תחבורה ציבורית, הליכה ברגל ורכיבה על אופניים תוך תכנון אורבאני וסביבתי מתאים  תחבורה היום ומחר
התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל - התנועה פועלת לקידום פיתוח אנושי, הרמוני ובר-קיימא של הסביבה הבנויה בישראל מרחב
 המרכז נועד להוות כתובת לנושאי פיתוח בר קיימא ברמה המקומית
המרכז לקיימות מקומית

המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית

מרכז השלבניה ירוקה


בניה ירוקה